CLASES EN LIÑA

 

As nosas limitacións non só posibilitan as primeiras aprendizaxes vitais, senón que tamén permiten ocasionais rupturas creativas (Howard Gardner)
 
 

TÉCNICAS CREATIVAS DE PULSACIÓN

Expostas nos anexos do libro de estudos  12 Estudías para Guitarra

 

Dedillo

 • Introdución: referencias históricas e de tradición oral.
 • Modelos de digitación: binario, ternario e cuaternario.
 • Combinatoria. Exercicios técnicos de adaptación: training cromático e modal.
 • Técnicas mixtas: trémolos, arpegios, escalas, fraseos melódicos.
 • Estudos: ritmos étnicos.

 

Glissando de uña

 • Introdución: Referencias de tradición oral.
 • Preparación da uña.
 • Estudos: melismas e adornos

 

Harmónicos de uña con anular ancorado

 • Introdución: harmónicos naturais.
 • Presentación da técnica.
 • Desenvolvemento en diferentes ritmos.

 

Trémolo e variación sobre a famosa falseta por bulerías do mestre Diego do Gastor. A técnica de trémolo baséase na aplicación do dedillo.

 

MÉTODO DE INICIACIÓN Á GUITARRA

 • Teoría instrumental e mecánica muscular.
 • Tempo corporal e ritmo verbal.
 • Introdución á práctica.
 • Repertorio de composición.
 • Música clásica e popular.
 • Músicas do mundo.

 

Arreglo del Himno á Alegría de Ludwig van Beethoven

Partitura dispoñible a través da nosa web