EDICIÓNS

DISCOS

CD Concerto de Guitarra Creativa ORIRI

“Enhorabuena por el dinamismo y la belleza e invención en tu disco ¡Llevas el instrumento hacia nuevas órbitas! ¡Impresionante!”

Hopkinson Smith, especialista en instrumentos antigos de corda pulsada.

María Zambrano é un marco de referencia fundamental no concepto do novo traballo discográfico de composición para guitarra ORIRI, porque a súa filosofía convida a entrar en mundos de reflexión, en contacto cunha realidade que a moitos nos tocou vivir, pola súa condición de exiliada, e tamén pola súa procura persoal, que a día de hoxe continúa viva a través de diferentes voces.

Desde o número, como enerxía que ten a virtude de poñer en acción e mobilizar o son, o compositor desenvolve unha variedade de formas coas que expresar o movemento e dinamismo presente na natureza. A utilización de afinacións alternativas cambia a xeometría da guitarra, a disposición das notas no diapasón, a configuración dos harmónicos e as resonancias das madeiras, accedendo aos sistemas modais das músicas de mundo.


CD-ORIRI


CD dispoñible a través da nosa web (Envío gratuíto en España) 

Tendas dixitais 

Dibujo 3
Dibujo 1  
Dibujo 4  
Dibujo
ITunes

 

 

LIBROS

12 “Estudías” para Guitarra

12 Estudías para Guitarra

Libro de partituras con 12 composicións novas que promoven a diversidade cultural a través do coñecemento e análise de ritmos e músicas populares resaltando, por unha banda, as diferenzas que fan a cada cultura musical propia e persoal, e, por outro, as similitudes que nos achegan o coñecemento doutros folclores.

O libro contén dous anexos de texto dedicados a mostrar de forma didáctica técnicas de guitarra novas como o dedillo ou alzapúa, con antecedentes na vihuela e a guitarra flamenca, ou o glissando de uña inspirado na ornamentación e os melismas propios da música oriental.

Partituras dispoñibles en formato PDF a través da nosa web

Puntos de venda

Madrid:
Guitarrería Ramírez
Librería El Argonauta
Librería Reno


PARTITURAS

Sentir Saharaui

Sentir Saharahui

Peza incluída no CD Concerto de Guitarra Creativa ORIRI que, xunto con Encontros I e II, forman unha triloxía que quere render homenaxe aos refuxiados.

Contén un anexo onde se explica un novo recurso para interpretar a melodía en harmónicos sobre agudos, mantendo a polirrítmia binaria ternaria propia da música Haul.

Partitura e anexo dispoñible en formato PDF a través da nosa web

 

Triada Celta e Codanza

Pieza de juventud para una y/o dos guitarras
Partitura gratis

 

Mediterránea

Primer movimiento de la obra “Esperanzas de la Almadía” para flauta, clarinete y trío de cuerdas.
Partitura gratis
 

 

Transcripciones y arreglos

Zemer Atik

Tradicional /Arreglo para flauta y piano
Partitura gratis

 

Manolo Sanlucar. Elegía a Ramón Sijé (Rondeña)

Trémolo de 12 y 8 notas

Partitura gratis